Підрозділи

Поліклінічне відділення

Організовує роботу завідувач поліклінічного відділення Т.О. Тарасова.

Співробітники поліклініки:

 • Здійснюють до- і після тестове консультування з питань ВІЛ інфекції;
 • Займаються профілактикою супутніх захворювань;
 • Надають спеціалізовану амбулаторну лікувально-профілактичну медичну допомогу: гінекологічну, дерматовенерологічну, юридичну, стоматологічну;
 • Призначають за клінічними показаннями АРВТ,
 • Здійснюють клініко-лабораторний моніторинг пацієнта, формують і контролюють прихильність до лікування;
 • Організовують консультації інших фахівців і госпіталізацію в профільні стаціонари.

Кабінет «Довіра»

У кабінеті «Довіри» можна одержати анонімні консультації та обстеження на наявність таких хвороб, як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити В и С, хламідіоз, кандидоз, герпетична інфекція, токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція та ін.

При проходженні обстеження ви можете отримати:

 • інформацію щодо шляхів поширення ВІЛ-інфекції та відповідних ризиків інфікування, пов’язаних з кожним із них;
 • ознайомитися із заходами та засобами зменшення ризику інфікування ВІЛ у майбутньому;
 • оцінити індивідуальний ризик інфікування ВІЛ;
 • отримати довідку з результатом обстеження.

Відділ моніторингу і оцінки

Відділ моніторингу і оцінки заходів з протидії  епідемії ВІЛ-інфекції забезпечує формування регіональної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та є складовою національної системи МіО.

Серед основних завдань Відділу МіО:

 • забезпечення стратегічною інформацією в розрізі проблематики епідемії
  ВІЛ-інфекції/СНІДу міську координаційну раду, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та об’єднань громадян, у тому числі міжнародних, для прийняття відповідних рішень;
 • розбудова та впровадження міської системи моніторингу і оцінки заходів з протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • визначення пріоритетів політики м. Запоріжжя та області з моніторингу і оцінки заходів, спрямованих на протидію поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • координація збору даних у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу для розрахунку індикаторів та оцінки ефективності відповідних заходів;
 • подання звітів про стан протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу у м. Запоріжжя та області.

Фахівці Відділу МіО, в межах компетенції надають рекомендації та беруть участь у розробці заходів щодо протидії епідемії, здійснюють дослідницьку та просвітницьку діяльність, готують аналітичні звіти та інформаційні огляди, тощо.

Лабораторія діагностики ВІЛ-інфекцій і опортуністичних захворювань

Цілі: Лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань виконує імунологічні та молекулярно-генетичні лабораторні дослідження біологічного матеріалу для діагностики ВІЛ-інфекції, опортуністичних захворювань та маркери вірусних гепатитів, моніторингу за ВІЛ-інфікованими.

Задачі: 1. Скринінгові дослідження на ВІЛ-інфекцію усіх верст населення, крім донорів.
2. Підтвердження серологічних маркерів ВІЛ-інфекції в межах Запорізької області.
3. Моніторинг за ВІЛ-інфікованими (серологічних маркерів опортуністичних інфекцій, вірусних гепатитів , лікування АРТ (ВН)).​

Докладніше >>

Стаціонарне відділення

Стаціонарне лікування у стаціонарному відділенні КУ «Центр СНІД» ЗОР потужністю 30 ліжок (в тому числі 6 хоспісних). Надається  терапевтична, хірургічна (планова),  дерматовенерологічна, наркологічна, неврологічна       допомога  ВІЛ-інфікованим  Запорізької  області. За потребою надається паліативна та хоспісна допомога.

Також здійснюється замісна підтримуюча терапія (ЗПТ) у кабінет ЗПТ, який розташований на території стаціонарного відділення, та надає послуги ЗПТ ВІЛ-інфікованим м.Запоріжжя.

Кабінет замісної підтримувальної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД з опіоїдною залежністю

Основні завдання і функції Кабінету:

 • Надання хворому Інформаційного листа про замісну підтримувальну терапію;
 • Видача Препаратів для ЗПТ відповідно до призначення лікаря та контроль за прийомом Препаратів;
 • Спостереження за станом хворих при проведенні ЗПТ;
 • Направлення хворих з опіоїдною залежністю до медичних фахівців за профілем патології у разі наявності показань.
 • Формування позитивного ставлення та прихильності до ЗПТ серед хворих з опіоїдною залежністю.
 • Сприяння залученню громадських організацій до надання послуг консультування, формування прихильності до лікування, надання позалікарняної допомоги хворим з опіоїдною залежністю.
 • Співпраця з центрами соціальних служб.

Клініко-діагностична лабораторія

Цілью роботи клініко-діагностичної лабораторії є надання точної, аналітическі надежної та своєчасно доставленої лабораторної підтримкі веріфікації патологічних станів в клінічній практиці.

Основними задачами  лабораторної діагностики є:

 • стандартизація  загального технологічного процессу виконання лабораторних досліджень;
 • розробка та впровадження критерієв якості для різних етапів загальнотехнологічного процессу;
 • впровадження нових сучасних методів дослідження;
 • безпосередне виконання лабораторних досліджень;

Услуги:

 • виконання гематологічних, загальноклінічних, біохімічних, серологічних, імунологічних досліджень, ПЛР-діагностика туберкульозу.

Тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу

Основною метою роботи Центру є участь у проведенні післядипломної підготовки і навчання лікарів та інших фахівців, що працюють в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Розбудова та забезпечення належного функціонування системи навчання та визначення пріоритетів з навчання фахівців.

Співпраця щодо здійснення навчання державних установ, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, у тому числі міжнародними, неурядовими та благодійними організаціями.  Докладніше >>